Naše služby

Sestavíme pro Vás plán prodeje nebo pronájmu, vysvětlíme podrobně celý proces, zodpovíme všechny Vaše otázky. Díky našim zkušenostem pro Vás zajistíme optimální finanční zdroje s nejnižšími náklady.

Realitní zprostředkování

Nabízíme Vám kompletní prodejní a poprodejní servis s nadstandardní péčí

 • Profesionální inzerce na nejnavštěvovanějších serverech
 • Právní servis, Advokátní úschovu kupní ceny, Kupní smlouvy, Darovací smlouvy, Věcná břemena, Nájemní smlouvy – pro naše klienty zajišťujeme dohled při průběhu nájmu – vyhledání vhodného nájemce, technickou pomoc, včasné placení, účast při předání a převzetí nemovitosti, zajištění převodu energií u jednotlivých dodavatelů
 •  Prodej nemovitosti, na které vázne zástavní právo pro banku a to bez snížení její tržní hodnoty je naší běžnou praxí
 •  Pro naše klienty zajistíme dohled nad koupí nemovitosti s jinou realitní kanceláří nebo právní servis v případě koupě od přímého prodávajícího
 • Jednání s úřady
 • Daňové otázky spojené s nemovitostmi
 • Vypracování odhadu pro dědická řízení, pro naše klienty zdarma
 • Pomoc při rozdělení nebo zúžení společného jmění manželů
 • Technické poradenství
 • Stanovení optimální ceny
 • Zajištění podkladů z Katastrálního úřadu, list vlastnictví, nabývací titul, prohlášení vlastníka, snímek z Katastru nemovitostí aj.,
 • Spolupráce s odborníky – daňovými poradci, notáři, soudními znalci, odhadci, geodety, právníky,
 • Pomoc s dělením pozemků nebo nemovitostí – zajištění
 • Převod smluv na dodávku energií
 • Převody u správců nemovitosti
 • Účast při předání nemovitosti, vč. zajištění předávacího protokolu
 • Návrh na vklad nemovitosti do Katastrálního úřadu, vč. uhrazení správního poplatku
 • Kontrola souladu skutečného stavu nemovitostí se stavem zapsaným v katastru nemovitostí – prevence problému do budoucna

Naše nabídka nemovitostí k prodeji, či pronájmu.

Finanční poradenství

Zajistíme Vám nadstandartní servis s maximální úsporou vašeho času a peněz

 • Hypotéka (klientovi předložíme nabídky od více bankovních společností a doporučíme nejvhodnější produkt. Na základě předložených návrhů se klient rozhodne, který produkt mu nejlépe vyhovuje)
 • Americká hypotéka (úvěr zajištěný nemovitostí, který můžete využít na cokoliv)
 • Hypotéka s neúčelovou částí (část finančních zdrojů lze použít na cokoliv)
 • Úvěr ze stavebního spoření i bez předem uzavřené smlouvy o stavebním spoření
 • Spotřebitelský úvěr (lze použít na cokoliv)
 • Konsolidace úvěrů (spotřebitelských úvěrů i hypoték) výsledek je snížení měsíční splátky
 • Refinancování hypotéky (klientovi zdarma předložíme návrhy, na základě kterých se rozhodne)
 • Sjednání stavebního spoření (většinou bez vstupního poplatku 1% z cílové částky)
 • Životní i neživotní pojištění (rizikové životní a úrazové pojištění jednotlivců i celé rodiny, investiční životní pojištění, pojištění majetku, občanská odpovědnost, povinné ručení a havarijní pojištění, pojištění právní ochrany – DAS apod.)
 • Vyřízení pojistných událostí, změny v pojistných smlouvách, pro naše klienty zdarma – šetříme tím Váš čas
 • Umíme vyvázat spoludlužníka z úvěru
 • Provedeme změnu zastavené nemovitosti z hypotéky či vyvázání jedné z nemovitostí, pokud je jich v zástavě více a zůstatek dlužné částky to umožňuje. Pro naše klienty vždy zdarma prověříme jeho možnosti a následně vše zajistíme.
 • Sjednání smluv o penzijním připojištění, změny v již uzavřených smlouvách (změna jména, bydliště oprávněné osoby, výše příspěvku apod.)

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 617 32 311 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Pojistné produkty zprostředkováváme jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod č.103945 PPZ a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA.

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 617 32 311 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Bližší informace získáte: http://www.brokertrust.cz/proklienty

Kontaktujte nás

Masarykovo náměstí 110/64 (2. nadzemní podlaží), 586 01 Jihlava

monika nováková

finanční poradce, realitní makléř

telefon.: +420 775 701 208
e-mail: novakova@refid.cz

Soňa Šturmová

certifikovaný realitní makléř

telefon: +420 602 523 724
e-mail: sturmova@refid.cz

Certitfikace:
Certifikovaný realitní makléř, Odborné studium zaměřené na výkon správy nemovitostí

Follow by Email