GDPR

Naše zásady ochrany Vašich osobních údajů

1/ Úvod

Pokud s námi vstoupíte do kontaktu – pravděpodobně to bude Váš zájem prodat či koupit nemovitost – budeme od počátku, chtě nechtě, pracovat s Vašimi osobními daty. Tím se rozumí, že si zapíšeme zpočátku Vaše jméno, telefon a e-mail, abychom s Vámi mohli komunikovat ve Vašem zájmu. Tím se stáváme Správcem Vašich osobních údajů. Později budeme žádat některé další údaje – pokud Vám budeme prodávat či nakupovat dům, byt, pozemek, zajišťovat pronájem, či financování bydlení – jistě potřebujeme do smluv Vaše adresy, rodná čísla, při financování číslo bankovního účtu (na které Vám přijdou finance), a některé další údaje. To je jistě běžná praxe, nad kterou se nikdo nepozastaví, nové zákonné důvody si ale vyžadují nový styl zacházení s Vašimi osobními údaji a také určitá opatření na naší straně. Níže Vám představíme jaká data (o Vás) pořizujeme, jak a kam je ukládáme a jak jsou zabezpečena – například když odejdeme z kanceláře, po jak dlouhou dobu je budeme uchovávat, komu je případně postupujeme -například advokátovi pro vypracování smluv. Také se seznámíte s tím, že ke zpracovávání některých Vašich osobních dat potřebujeme Váš souhlas, ovšem k některým ne. Vždy respektujeme právo Vás – našich klientů – na diskrétní zacházení s Vašimi osobními údaji a nyní od 25.5.2018 bude novým zákonným opatřením způsob zabezpečení osobních údajů nařízen a orgány kontrolován.

2/ Jaká data zpracováváme

 • Zpracováváme pouze obecné osobní údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, bankovní spojení
 • Takzvané citlivé údaje nesbíráme
 • Ukládáme si informace o minulých obchodech a jednáních s klienty, kde se mohou vyskytovat osobní údaje v rozsahu uvedeném výše
 • Nepracujeme s daty z webu o procházení stránek, apod.

3/ Jak data zpracováváme

 • Data zpracováváme na počítači, mobilu, cloudu (úložiště elektronických dat)
 • Data zpracováváme v papírové formě – smlouvy všeho druhu, faktury, nabídky, poptávky, daňová přiznání, dokumenty z katastru nemovitostí (LV, nahlížení do katastru), vizitky
 • Nezpracováváme údaje automatizovaně

4/ Kdo má k Vašim datům přístup

 • Soňa Šturmová
 • Monika Nováková
 • K Vašim datům může mít přístup naše účetní (tzv. Zpracovatel), která nám zpracovává 1x ročně naše osobní daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Při práci s výpisy z našich účtů může vidět Vaše jméno, příjmení a číslo účtu, samozřejmě jen pokud nějaké bankovní transakce mezi námi a Vámi proběhly. Tento zpracovatel dále Vaše data nezpracovává
 • K Vašim datům bude mít přístup náš advokát (tzv. Zpracovatel), který pro nás zpracovává kupní smlouvy a svěřenecké smlouvy – jde o osobní údaje, které jsou vyjmenovány v kapitole 2 výše. Tento zpracovatel Vaše data zpracovává a poté archivuje ve lhůtách stanovených v předpisech (zpravidla 10 let), poté zlikviduje
 • Vaše data poskytneme oprávněné třetí straně, pokud nám to uloží zákony ČR, či EU například finančnímu úřadu, katastru nemovitostí
 • Vaše data v nezbytném rozsahu poskytneme třetí straně, pokud to vyžaduje dohoda mezi námi a Vámi například bance, kde Vám zajišťujeme financování Vašeho bydlení nebo dodavateli energií, u kterého pro Vás vyřizujeme přihlášení/odhlášení energií

Poznámka1: nemáme zaměstnance

Poznámka2: Data poskytneme zpracovatelům (viz výše) na základě smluv o zpracování dat a to pouze za účelem výše uvedeným

5/ Ke kterému zpracování Vašich dat nepotřebujeme souhlas

Nepotřebujeme Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pokud existují tzv. právní důvody zpracování osobních údajů, např.

  • Vaše data budou obsažena ve smlouvě, jejíž smluvní stranou jste

pokud je třeba provést opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

 • pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na nás FÚ
 • pokud je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, což znamená péče o stávajícího zákazníka nebo o poptávajícího zákazníka

6/ Proč zpracováváme Vaše data, jak využíváme Vaše data

Kromě důvodů již uvedených v předchozím textu jsou osobní údaje Vás – našich klientů námi používány také pro naši běžnou práci, jejíž součástí je :

 • Zasílání informací o nemovitostech, které můžeme nabídnout, zprostředkovat nebo prodat
 • Směřování k tomu, abychom Vám nabídli služby, upozornili Vás na novinky v nabídce nemovitostí, abychom Vás informovali o službách, na které jste se dotazovali, nebo které cílí na to, co Vás zajímá
 • Vlastní jednání o smlouvě, plnění smlouvy – koupě, prodej, pronájem, financování. Tedy důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů nám je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
 • Informace, které o Vás shromažďujeme, a způsob jejich využití závisí tedy také na tom, jaké naše služby využíváte a požadujete
 • Své zákazníky oslovujeme aktivně – emailem, telefonicky, poštou

7/ Jak Vaše data získáváme

Vaše osobní údaje získáváme již od prvního kontaktu s Vámi při osobním, telefonickém či písemném styku. Potřebujeme, stejně jako Vy, za účelem další vzájemné komunikace znát Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, případně e-mail. Pokud se rozhodnete přijmout některé naše služby, vyžádáme si od Vás další potřebné osobní údaje avšak nejvýše v rozsahu uvedeném v článku 2 výše.

8/ Jak jsou Vaše data zabezpečena

Tištěná data v papírové podobě jsou uložena v uzamčené skříni v naší kanceláři. Kancelář je uzamčena v době naší nepřítomnosti.

Data v počítačích jsou chráněna zaheslováním přístupu do počítače a aktivním přechodem počítače do spánkového režimu při nečinnosti počítače, návrat je možný opět jen přes heslo

Data v telefonu jsou chráněna heslem nutným pro aktivaci přístroje

Přístup k datům na cloud je možný jen přes vstupní heslo, ochranu dat na vlastním úložišti zabezpečuje provozovatel cloudu.

9/ Jak dlouho vaše data archivujeme

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou jsme jako Správce povinni tyto údaje uchovávat, např. archivace nebo po dobu Vámi uděleného souhlasu či poučení. Po naplnění účelu zpracování Vaše osobní údaje zlikvidujeme.

10/ Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k nám

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich dat, právo nahlížet do osobních údajů, které jsou o Vás uchovávány; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli oprávněné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti; dále můžete omezit rozsah osobních údajů, které o Vás zpracováváme; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci; máte právo znát účel zpracování dat a znát příjemce, kterým byla Vaše data zpřístupněna, máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut”. Máte právo znát lhůty, po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány. Máte právo získat informaci o veškerých dostupných zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás. Pokud vyžadujete kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme, kontaktujte nás prosím. Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů (ÚOOÚ)

Znění těchto zásad je na těchto stránkách udržováno v aktualizované podobě, pokud přistoupíme k důležitým změnám, které by se dotýkaly Vašich dat práv, budeme Vás informovat e-mailem.

Kontakt na nás – správce Vašich osobních údajů :

Soňa Šturmová, 602 523 724, sturmova@refid.cz
Monika Nováková, 775 701 208, novakova@refid.cz

Kontaktujte nás

Masarykovo náměstí 110/64 (2. nadzemní podlaží), 586 01 Jihlava

monika nováková

finanční poradce, realitní makléř

telefon.: +420 775 701 208
e-mail: novakova@refid.cz

Soňa Šturmová

certifikovaný realitní makléř

telefon: +420 602 523 724
e-mail: sturmova@refid.cz

Certitfikace:
Certifikovaný realitní makléř, Odborné studium zaměřené na výkon správy nemovitostí

Follow by Email